Radix of geboortehoroscoop

 
image Astrologie is de occulte wetenschap van de tijd. Daarin geldt dat het moment van ontstaan de hele ontwikkelingsgang direct in zich draagt. De basis van alle astrologie is daarom het moment van geboorte, en aangezien dat altijd op een enkele plaats geschiedt, gaat de radix horoscoop uit van geboortemoment en plaats.

Het is overigens niet zo gek om van het eerste moment van ontstaan uit te gaan; niet alleen voor de astrologie geldt dat. Het verdient aanbeveling om Bij nieuwe contacten goed te letten op het allereerste contact, want in dat allereerste contact werpt de hele verdere geschiedenis zijn schaduwen vooruit. Zo gezien hoeft dus niemand in een horoscoop te kijken om te weten wat er te gebeuren staat. Je hoeft alleen alert te zijn op alle nieuwe eerste gebeurtenissen.

Het eerste moment van iemands bewuste bestaan als zelfstandig wezen is het geboortemoment. Het uitgangspunt van de astrologie dat dit moment van groot belang is, is dus niet zomaar uit de lucht gegrepen.

 

Voorbeeld Horoscooptekening

 
Astrologie drukt zijn informatie uit in een plaatje: de horoscoop of horoscooptekening. Die ziet er zo uit: .

imageClick voor een voorbeeldhoroscoop


Duiding of interpretatie

 
De psychologische astrologie geeft de onderwerpen aan die ik behandel in de radix horoscoop. Anders is de concrete interpretatie die ik geef. Mijn interpretaties gaan uit van mijn mensenkennis. Normaal is het omgekeerd in de astrologie. Men leidt mensenkennis af van de horoscoopstanden.

Een eerste aanzet tot die nieuwe manier van kijken heb ik gegeven in mijn boek Van Ram tot Vissen. Dat niet toevallig een best steller is geworden met een oplaag van ruim 70 000 exemplaren tot het moment dat ik het uit de handel heb genomen. Sinds het verschijnen van het boek heb ik alle interpretaties steeds bijgewerkt als ik een betere ontdekte in de literatuur, maar vooral in de therapeutische praktijk.

In tegenstelling tot wat je als buitenstaander zou denken, ligt een horoscoop duiding, een interpretatie van astrologische standen niet vast, maar is onderhevig aan een proces van steeds verdere verfijning en verbetering. Dat komt doordat menselijke kennis niet een vaststaand gegeven is, maar een doorgaand proces van beter inzicht. Belangrijk daarbij is hoe je de waarheid ontdekt en onderscheidt van trivialiteit en vooroordeel. Een wetenschappelijke scholing is daarvoor onontbeerlijk. Daarover beschikte ik voordat ik me met astrologie in engere zin ging bezighouden. Ik zet deze scholing in bij de verdere ontwikkeling van mijn horosoop interpretaties.