astrologische geboortehoroscoop zonder geboortetijd

 
image De basis van alle astrologie is het moment van geboorte. Wat nu wanneer dat moment, de geboortetijd, niet kan worden achterhaald? Vervalt dan alle astrologische kennis of is er een ander kenmerk dat specifiek genoeg is om een helder beeld van iemands persoonlijkheid te krijgen? Met astrologische middelen welteverestaan.

Kan dat specifieke worden vertaald naar astrologische termen? Met name dan natuurlijk naar hemellichamen. Naar de planeten en het onderling verband daartussen in relatie tot de persoonljkheid?

Het antwoord luidt volmondig Ja. Wat iemand onderscheidt van iemand anders is zijn/haar naam. Het is me gelukt om iemands naam te vertalen in astrologische termen. Normaal wordt een naam vertaald in numerlogische termen, maar dat levert geen astrlogische horoscoop op.
 
 


Voorbeeld astrologische naamduiding of interpretatie

 

Naamhoroscoop Harry Mulisch  1. uitstraling ================ leiderschap; geschikt om het bevel te voeren; vindt zijn plaats in de maatschappij; uit op macht/ geschikt voor macht; besluitvaardig; weet dingen te voltooien; verantwoordelijkheidsbesef; gevoel voor orde en organisatie; helderheid; vastberadenheid; levenskracht; dynamiek; enthousisiasme; creativiteit; eerlijk; idealisme; edelmoedig; hartelijk; gul. ================


  2. harmonie / samenwerking ================ Meesterschap over zichzelf; diplomaat; opportunist; ontvankelijk; gematigd optreden; geduldig; traditioneel; intuitief; past zich aan de levensomstandigheden aan; gevoel voor maat; sober; geest van samenwerking; gevoelig; creatief; poetisch; instinct tot zelfbehoud. ================


  3. groei / expansie ================ Leiderstalent; ondernemingsgeest; zakentalent; methodisch; organisatietalent; talent voor synthese; pragmatisch; verantwoordelijkheidsbesef; aanpassingsvermogen; realist; optimist; sociabel; spiritueel; artistieke talenten; getalenteerd; inspiratief; eerzucht; gezag. ================


  4. consistentie ================ Talent voor projecten die een lange adem vereisen. Geduldig; precies; pietluttig; standvastig; constant; omzichtig; verstandig; logische geest; morele kracht; vasthoudendheid; taaiheid; wil; traditioneel van opvatting; behoudend; aanleg voor het perfecte; perfectionist; organisatietalent; zin voor orde; zin voor synthese; synthetiserend; kritische zin; wijsheid; bedachtzaam; voorzorg. ================


  5. communicatie ================ trekt zich in zichzelf terug; geremd; introvert; gebrek aan geestdrift en enthousiasme; gebrek aan soepelheid; twistziek; steeds alles afzijken; onverdraagzaam; prikkelbaar; agressief; licht geraakt; bekrompen opvattingen; verbitterd; geprikkeld; overal kritiek op; neerslachtig en neiging tot depressiviteit; vermoeiend; pessimist; wantrouwig; achterdochtig. ================


  6. sociale vaardigheden ================ Bemiddelt; gericht op verzoening van tegenstellingen; gezellig; ontwikkelt eigen talent; hartelijk; altruist; gevoelig; respect voor anderen; zin voor harmonie; verfijnd en fijnzinnig; zin voor schoonheid en kunst; ontwikkelt artistieke vaardigheden; creatief; wendbare geest; begrip; sensueel; sentimenteel. ================


  7. realiteitszin ================ Organisatietalent; logische geest; praktische instelling; verwezenlijkt zichzelf; ontwikkelt aanwezige artistieke en creatieve talenten; strenge, krachtige geest; handig; geintersseerd in het nieuwe, techniek, moderne tijd; wil slagen; talent om vernieuwingen te brengen; ontwikkelt talenten voor analyse en synthese; zin voor vooruitgang; individualist. ================


  8. inzet / toewijding/ dynamiek ================ Sterk karakter; gevoel voor verantwoordelijkheid; energie; stijdlust; zet zich in; stoutmoedig; moedig; kracht; vastberaden; gaat recht op zijn doel af; doeltreffend; enorme werkkracht; handelt oprecht en drukt zich eerlijk uit; ridderlijk; enthousiast; vermetel; roekeloos; wil om te slagen; wilskracht; vasthoudend; taai; overtreft zichzelf; kan zichzelf opzij zetten. ================


  9. idealisme ================ Altruist; toegewijd; liefde voor de naaste; gezellig; ontwikkelt een ideaal aangaande recht en vrede; gul; verdraagzaam; vol begrip en inzicht; inschikkelijk; brede visie; ontwikkelt spirituele talenten; spirituele geestdrift; beschikt over veel fantasie en verbeeldingskracht; gematigd; wijs; eerlijk en oprecht; gemeenschapszin; loyaal; onpartijdig; ontvankelijk; past zich soepel aan; gevoel voor kunst; gevoel voor het irrationele en het mysterie van het leven. ================


Commentaar

Deze samenvatting in trefwoorden geeft m.i. perfect aan wat men van Mulisch vindt en wat hij ook van zichzelf vond. De groeipunten zijn vooral te vinden onder het kopje Communicatie. Het is overigens duidelijk dat dit groeipunt nu juist de motor onder zijn schrijver zijn [ niet zijn schrijverschap dus ] was.