Horoscopen van Dr. Martin Boot

 
image Een horoscoop geeft de informatie weer die hoort bij iemands geboortedatum, -plaats en -tijd. Deze informatie is verpakt in een serie astrologische codes. Deze codes, ook horoscoopstanden genoemd, moeten worden vertaald naar een concreet iemand en een actueel leven.

Hoe iemand deze codes vertaalt, hangt af van de mate van bewustzijn, de levenservaring en de mensenkennis waarover deze persoon beschikt. En natuurlijk ook van de kennis die iemand heeft als het gaat om astrologie. Hoe zit het daarmee in mijn geval?

 

Dieper deskundiger goedkoper

 
De rapporten die ik schrijf zijn qua inhoud dieper, qua achtergrond deskundiger en qua prijs goedkoper dan wat u doorgaans krijgt aangeboden.

De onderbouwing van inhoud en achtergrond vindt u onder het hoofdstuk vakbekwaamheid; de onderbouwing van de prijzen vindt u door een eenvoudige vergelijking met de prijzen van astrologen die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging.

Vakbekwaamheid

 
image Als het gaat om Kennis van de astrologie kan ik het volgende melden:
  1. Ik schreef 10 boeken over astrologie en een reeks wetenschappelijke artikelen.
  2. Ik publiceer nog steeds uitgebreid over astrologie in de ruimste zin van het woord. Zie AstroBoot
  3. Ik leidde samen met mijn vrouw van 1987 tot 1996 de Akademie Nevash in Bilthoven. Voor de opleiding tot astrologisch raadgever en een veelvoud aan cursussen en seminars over astrologie in het dagelijks leven.

Als het gaat om psychologie en psychotherapie kan ik het volgende melden:
  1. Op 15-12-1984 behaaalde ik het einddiploma van de Stichting Psycho-sociale opleidingen in Utrecht
  2. Ik ontwikkelde de esoterische psychotherapie en schreef daarover de boeken de pijn van de midlife crisis overwinnen en Leven kun je leren
  3. Ik voerde een raadgevende praktijk van 1985 tot 2000, resp. in Bilthoven en Lieveren.

Als het gaat om wetenschappelijke bekwaamheid kan ik het volgende melden:
  1. Ik promoveerde op 25-5-1979 in Utrecht op het proefschrift: Homographie. Ein Beitrag zur automatischen Wortklassenzuweisung in der Computerlinguistik
  2. Ik publiceerde tot 1985 95 wetenschappelijke artikelen in gerenommeerde tijdschriften.
  3. Voor het grote publiek schreef ik de boeken Taal, Tekst, Computer en Basiscursus Programmeren.