Image
BootCycles

geeft de complete en volwaardige theorie die de prijsvorming van financiele instrumenten beschrijft. Deze theorie vormt de basis van een reeks foutloze handelssystemen .

Bekijk de systemen...

BootCycles: Theoretische achtergronden


image de onderdelen van BootCycles zijn:
  1. De handelruimte [HR] of Trading Space [ TS] bestaat uit Prijsanalyse en
  2. Tijdanalyse
  3. De Cyclus Analyse [ CA ] een onderdeel van en gecombineerd met Technische analyse [ TA ]
  4. De belegger.


 

BootCycles HandelRuimte Prys

Handelruimte Prys [ click op de afbeelding links ]

De HR definieert de "theorie" van de prijsvorming zoals de verkeersregels de "theorie" van het autorijden definieren. Hij zegt dus niets over wat er in de praktijk werkelijk gebeurt. Zoals de verkeersregels niets zeggen over de autorit die u concreet maakt.

Waarde van het prijsaspect in de HR.

Op de afbeelding is duidelijk te zien dat de AEX inderdaad een keer maakt bij het bereiken van de voorspelde waarden in de prijsvorming. Dat wil zeggen: Zodra de AEX een gebied in de voorspelde prijsruimte betreedt, weet de belegger dat hij/zij pas alert hoeft te zijn bij de volgende lijn erboven of eronder.
 

BootCycles HandelRuimte Tijd

Handelruimte Tijd [ click op de afbeelding links ]

De HR definieert de "theorie" van de prijsvorming zoals de verkeersregels de "theorie" van het autorijden definieren. Hij zegt dus niets over wat er in de praktijk werkelijk gebeurt. Zoals de verkeersregels niets zeggen over de autorit die u concreet maakt.

Waarde van het tijdaspect in de HR.

Op de afbeelding zijn tussen 7-1-11 en 30-5-11 de geprojecteerde keerpunten aangegeven met toekomstige keerpunten vanaf 22-4-11. Op of vlakbij de oude keerpunt-projecties veranderde de AEX inderdaad van richting. Let op: omkeerdagen geven alleen aan dat de richting verandert, ze geven niet aan of de AEX gaat stijgen of dalen. Dat hangt af van de richting die de AEX heeft op het moment dat de omkeerdag daar is.

Dit gedeelte van de tijdprojectie wordt in de theorie van BootCycles aangeduid met de term Extrinsieke cycli. Kenmerken van extrinsieke cycli zijn:
  1. Ze komen niet voort uit de AEX, maar uit andere, namelijk algemene wetmatigheden. Andere voorbeelden van extrinsieke cycli die gebruikt kunnen worden bij de AEX zijn: de meeste technieken die W.D. Gann heeft bedacht en al zijn navolgers die hetzelfde anders formuleerden, zoals Elliott en T.H. Murrey, maar ook astrologische cycli. En met een zeer lage trefzekerheid economische cycli.
  2. Ze geven uitsluitsel over potentiele omkeerdagen van de AEX; ze geven geen uitsluitsel over de richting van de AEX.
  3. Wie zich niet bewust is van het vorige en toch de richting gaat voorspellen zal meer verliezen dan winnen bij het handelen met de AEX. De praktijk wijst dit ook uit.


 


BootCycles AEX Cyclus

Extrinsiek en intrinsiek: de cyclus van de AEX [ click op de afbeelding links ]

De termen extrinsiek en intrinsiek kunnen ook genoemd worden: exogeen en endogeen. Worden de extrinsieke cycli afgeleid van algemene, niet specifieke kenmerken, de intrinsieke cycli beschrijven het cyclisch verloop in de prijsvorming van de AEX zelf. Wie dit aspect beheerst kan wel een uitspraak doen over de richting waarin de prijs zich zal ontwikkelen. Stijgen of dalen dus. Met deze informatie kan heel veel geld worden verdiend. 

De belegger:


image Belangrijker dan welk punt ook uit de theorie van BootCycles is de belegger zelf. De houding van de belegger bepaalt compleet het succes of falen, niet alleen op de beurs, maar in het leven als geheel. Lees hier verder Houding belegger

Toepassing: TA foutloos gemaakt:
Het bewijs dat deze theorie de juiste is blijkt uit de vele toepassingen die ik op grond daarvan heb geschreven. Zo heb ik een systeem gemaakt waarin de gewone TA die bekend is om zijn vele fouten, nu foutloos kan worden gebruikt. Zie: Signalen TA .