Zelf cyclusanalyse doen

via de gratis e-boeken van BootCycles.
 
De kosten om cyclus analyse te leren zijn exorbitant hoog. Het gaat om duizenden euro's, soms zelfs om tienduizenden. Ik bied hier informatie aan die iemand de mogelijkheid geeft zelf cyclus analyse te plegen volgens de gangbare methoden, met uitsluiting van BootCycles.

Ik laat in een paar publicaties zien wat de achtergronden zijn, wat de definities zijn, wat de gangbare technieken zijn [ BootCycles uitgezonderd ] en welke informatie iemand nodig heeft om zelf actief te worden op dit gebied.

Ik geef als dat enigszins kan ook de specificaties van een gratis handmatig handelssysteem dat voortvloeit uit de gegeven informatie.

- Wat is cyclusanalyse?
 
De studie van het prijsverloop van financiele instrumenten in de tijd met het oogmerk punten te vinden waarbij de kans op succes bij het handelen op de beurs maximaal is.

De centrale vragen daarbij luiden
  1. : is er een regelmaat te vinden in het prijsverloop van financiele instrumenten?
  2. En zo ja, kan die regelmaat worden gebruikt om consistent geld te verdienen op de beurs?


- Patronen in de prijsontwikkeling
 
Er is een vast en simpel patroon in de prijsontwikkeling van alle financiele instrumenten.

- zie voor een uitgebreide behandeling het gratis e-boek: wat is cyclusanalyse onder het menupunt leren