image

Dr. Martin Boot De Beurs voorspellen

Kan het nu wel of kan het niet?

Een belegger wil graag weten wat hem/haar te wachten staat. Het zou toch wel prettig zijn als iemand koopt en het aandeel of de index van zijn/haar keuze gaat dan stijgen. Er is dan ook van alles bedacht om de beweging van aandelen en indexen te voorspellen.
 
 
image

Verwachten of voorspellen?

Er is een subtiel, maar fundamenteel onderscheid tussen verwachten en voorspellen. In de literatuur over de beurs wordt dit nogal eens over het hoofd gezien.

Wie een aandeel koopt verwacht dat dat aandeel zal stijgen in prijs. Wie een aandeel verkoopt, verwacht dat de stijging is afgelopen. Waarop berusten verwachtingen?

Een kenmerkende redenering in dit gebied luidt:
Stel dat de euro sneuvelt in de crisis die nu gaande is, dan zullen de beurzen een enorme val doormaken. Ik verwacht dat de euro sneuvelt, dus ik verkoop mijn aandelen nu.

Deze redenering berust niet op feiten, maar op fantasie. Onder Stel dat .. kan van alles worden ingevuld. En dat gebeurt dan ook volop. Te denken valt dan aan: winstverwachtingen, politieke crises, de olieprijs .. men stelt en extrapoleert maar raak.

Alle besluiten die een belegger neemt op deze manier berusten op niets. Ze kunnen dan ook niet worden verbeterd. Wie zo probeert geld te verdienen op de beurs, uitsluitend op fantasie en verwachting, moet niet staan te kijken dat het niet werkt.
 
 
image

Voorspellen vereist een methode, geen fantasie.

Drie methoden

Er zijn drie catagorieen op dit gebied. Economische, Wiskundige en mantische. Ze worden doorgaans "indicatoren" genoemd.


 
 
image

Economische indicatoren

Een ervan is de BalticDry index. Die geeft de prijzen weer die moeten worden betaald voor vervoer van droge waar per schip.

Voor een voorbeeld Click hier
De index voorspelt een daling vanaf eind april 2012 tot begin juni; dan een stijging tot half juli en opnieuw een daling.

En wat gebeurde er ? Voor SP500 Click hier
De SP500 daalt vanaf eind april tot begin juni en stijgt vanaf begin juni door. Dat wil zeggen: het klopt voor de helft. Wie op deze indicator zijn beleid bouwt verdient vanaf eind april tot half juli en verliest daarna alles gewoon weer.

 
image

Toeval?

Dit is het gewone verhaal als het gaat om economische indicatoren. Op Economische indicatoren en Uitleg indicatoren worden de bekendste opgevoerd. Ze leiden allemaal tot hetzelfde resultaat.

De dat laat slechts 1 conclusie toe.

Er is geen direct en consistent verband tussen economische gegevens en de prijsontwikkeling op de beurs. Wie deze indicatoren gebruikt om de beurs te voorspellen, zit er doorgaans naast.

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat economen doorgaans beweren dat de beurs niet voorspeld kan worden. De correcte formulering luidt echter" op grond van de gangbare economische theorie kunnen we de prijsontwikkeling op de beurs niet voorspellen.