Extrinsieke cycli en de beurs

Cyclus analyse wordt beoefend vanuit twee gezichtspunten. Met een vaste lengte en met een variabele lengte van de cyclus. De vaste lengte wordt ontleend aan systemen, maar vooral een traditie buiten het object van onderzoek. Terwijl de variabele lengte in het geval van de beurs wordt onleend aan de prijsvorming van financiele instrumenten zelf.

Vaste lengte

De volgende getallen worden als vaststaand gebruikt:

 1. 2, 3, 5
 2. 7, 8, 13, 17, 18, 20, 22, 45, 49, 56, 90, 135, 150, 180.


Aan de veelvoud van getallen kan men direct constateren dat er waarschijnlijk geen gouden oplossing voor het probleem gevonden is.
Slliott Wave

Elliott Wave De getallen 2, 3 en 5 vormen de ruggegraat van de Elliott Wave theorie.

De Elliott Wave theorie presenteert zich als een theorie over massa psychologie. Gesteld wordt dat de massa in vastliggende numerieke verhoudingen de prijs van de beurs heen en weer laat golven.

Probleem is dat nergens ook maar een begin wordt gemaakt met de bewijsvoering dat het hier gaat om psychologie. De beschouwer kan dus rustig aannemen dat het hier niet gaat om psychologie, maar eerder om een soort rekenkunde. Elliott was dan ook accountant en geen psycholoog.

Welke golven onderkent deze theorie? De theorie Elliott Wave wordt hier in het Engels beschreven. En Hier in het Nederlands.

Kort samengevat wordt onderscheid gemaakt tussen "golven" ook wel cycli genoemd, : van verschillende omvang. Als volgt:

 1. De grote supercyclus omvat verschillende eeuwen.
 2. De supercyclus: omvat verschillende decennia ( zoiets van 40-70 jaar).
 3. Cycle: one year to several years (or even several decades under an Elliott Extension)
 4. De Primaire: van een paar maanden tot een paar jaar.
 5. De Tussencyclus : van weken tot maanden.
 6. De Minor: duurt weken.
 7. De Minute: duurt dagen.
 8. De Minuette: duurt uren.
 9. De Subminuette: duurt minuten.
Al deze golven zouden zich ontwikkelen in 5 tot 8 stappen, maar het kan ook nog 9, 13 of 17 zijn. Daarbij bepaalt de Fibonacci reeks de grootte van de stap. Als volgt:

Fibonacci in Elliott Wave

Vervolgens leent de theorie een serie bekende patronen uit de technische analyse.

Aan deze opsomming die overeenkomt met wat algemeen gebruikelijk is en algemeen aanvaard in de de kringen van de wavers, valt direct het volgende op. het gebrek aan exactheid. Nergens wordt concreet aangegeven wat de lengte van de cyclus is, nergens een definitie van de fase met andere woorden. Hieruit kan meteen de conclusie getrokken worden dat deze manier van analyseren niet tot concrete en betrouwbare resultaten kan leiden.

Men vindt dan ook steeds weer de opmerking in de literatuur dat het hier gaat om een "kunst". Inderdaad steeds moet de belegger maar zelf zien uit te vinden, waar de beurs zich bevindt in de veelheid van aangegeven cycli.

Anders gezegd:

de belegger heeft hier niet te maken met een fasoenlijke theorie, maar eerder met een verhaal, een soort sprookje voor gelovigen.


De meest bekende vertolker van het verhaal is Robert Prechter.
 
image

Resultaten behaald door Robert Prechter

In een doorlopende evaluatie komt Hulbert tot de volgende resultaten tot 2009

Here's how Prechter's trading advice has done from 1/1/85 through 5/31/09 versus the broad U.S. stock market average (Wilshire 5000 index) according to Hulbert's analysis:

Annualized Return:

 1. Wilshire 5000 Index + 9.7 percent
 2. Prechter's Trading Advice -15.4 percent
 3. Total Return:
 4. Wilshire 5000 Index + 857.1 percent
 5. Prechter's Trading Advice - 98.3 percent
The underperformance of Prechter's newsletter is nothing short of astonishing and stunning! On an annualized basis, Prechter has underperformed the broad U.S. stock market Wilshire 5000 index by a whopping 25 percent per year! Here's what Hulbert's analysis shows would have happened to $100,000 invested according to Prechter's investing trading advice versus the Wilshire 5000 U.S. stock market index:

 1. $100,000 Invested (1/1/85-5/31/09):
 2. Wilshire 5000 Index $957,100
 3. Prechter's Trading Advice $1,700


Gann

In zijn boek Tunnel through the air schrijft Gann o.a. het volgende:


I have been studying the Bible night and day for many years, and I believe that I have found in it the key to all prophecy, -- the rules foretelling the events in the history of the country, the progress in invention, and the rules for forecasting the future of stocks and commodities.

I believe in the stars, I believe in Astrology and I have figured out my own destiny.

The Bible makes it plain that the stars do rule. 147th Psalm, 4th Verse: “He tellest the number of stars, he callest them all by name. I believe the wise men of the East, the astrologists before the birth of Jesus Christ, knew where and when he would be born by the study of the stars


Voorbeeld Gann Analyse AEXSP500 Click hier

Wat is hier te zien?

Om te beginnen een tijd/prijs analyse. Op de kruispunten in de afbeelding keert de ontwikkeling van de AEX regelmatig. Maar lang niet altijd.

Als tijdmaat is hier een van Gann's getallen gebruikt, namelijk 22. Deze valt op willekeurige momenten samen met een keerpunt. De ene keer wel, de andere keer niet. Van de 7 getoonde keerpunten viel er slechts een samen met een belangrijk keerpunt.

Als prijsvoorspeller is hier de astrologische logica gebruikt. En ook hier geldt hetzelfde als bij de gepostuleerde keerpunten in de tijd: Er is slechts een voltreffer, op een totaal van 8 binnen de gekozen ruimte.

Conclusie

Extrinsieke cycli lenen zich hooguit voor een globaal overzicht van de prijsontwikkeling. Ze zijn ongeschikt als basis voor een betrouwbaar systeem om te handelen op de beurs. 
image
Hoe wel?
De theorie van BootCycles toont duidelijk aan dat en hoe het prijsverloop voorspeld kan worden van financiele instrumenten. In de dagelijkse adviezen doe ik dat ook al heel lang en heel succesvol. Ik gebruik daar ook astrologie bij, maar niet de gangbare uitwerking daarvan.

Meedoen?
Voor de gebruiker die wil beschikken over de dagelijkse adviezen en de gegevens van de handelruimte van de AEX betaalt per week het verschuldigde auteursrecht. Meer verplichtingen dan voor een week zijn er dus niet.

Kosten, Duur en Voorkennis.
Noodzakelijke bescherming voor iedere belegger.

De gebruiker bestelt steeds vanaf vrijdag 12:00u 1 week via de paypal knopKosten aan auteursrecht per week € 75,75 . Let op: vermelden AEX Advies.


 
image

Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image