BootCycles: leven van de beurs

 
image Wie wil leven van de beurs of consistent geld wil verdienen op de beurs, moet eerst en vooral beschikken over juiste en trefzekere informatie. BootCycles levert die al sinds 1998 en wel foutloos. Dat komt door de achterliggende BootCycles Theorie. Daarin bewees ik dat de prijsontwikkeling van de beurs verloopt volgens een vast patroon en dus voorspelbaar is. De wiskunde daarvoor is eenvoudig.


Wat is er anders bij BootCycles?

Door de gedegen theoretisch basis herhalen bij BootCycles de resultaten van de analyse uit het verleden zich in de toekomst wel. Dus ik verschuil me niet achter het bekende smoesje en de bekende vrijblijvendheid van de kreet "resultaten uit het verleden ... ".

Analyse is niet hetzelfde als handelen
De gebruiker van BootCycles moet beschikken over de vaardigheid om de gegeven correcte informatie om te zetten in winst gevende transacties. Dat is geen trivialiteit. Ik geef hierbij dan ook voor wie dat wil uitgebreide steun en desgewenst trefzekere scholing. Niet in de theorie, maar in hoe de informatie moet worden omgezet in winst gevende beurshandelingen.

Wat daarbij nogal eens wordt vergeten is dat dezelfde informatie door verschillende personen op verschillende wijze wordt omgezet in succesvolle handelingen. Ik zorg er voor dat ieder die om begeleiding vraagt, handelt naar eigen stijl en persoonlijkheid.


 

De gebruiker

 
image Ik stel mijn know how alleen beschikbaar voor particulieren. Deze particulieren moeten bovendien een professionele instelling hebben. Dat wil zeggen, beseffen dat ze zelf een systeem moeten bouwen aan de hand van de gegeven informatie. Een systeem dat aansluit bij en uitvloeisel is van de eigen persoonlijkheid. Wie nog in de illusie verkeert dat je geld kunt verdienen door andermans systeem over te nemen, door afkijken dus, is hier aan het verkeerde adres.

Wie denkt dat je op consistente wijze geld kunt verdienen op de beurs door achter tips aan te jagen, is hier eveneens aan het verkeerde adres.


 

Wat krijg je?

 
image BootCycles richt zich op 2 typen gebruikers:
  1. Die met een eigen handelssysteem willen werken
  2. Die met de BootCycles info willen werken
Voor type 1 geef ik desgewenst uitgebreid aan hoe het eigen systeem kan worden vervolmaakt door gebruik te maken van een van de BootCycles systemen.
Voor type 2 heb ik een Verschillende systemen ontworpen.
Daarnaast bevat deze webstek veel gratis informatie, met een insteek die je niet zo gemakkelijk elders vindt. Het is ook mogelijk een aandelen portefeuille op te bouwen door gebruik te maken van mijn know how op dit gebied.

Tijdbeslag en Kosten

 
Ik werk laagdrempelig met inschrijftermijnen van een week. Iedereeen kan op elke gewenst moment stoppen na een week, c.q. de eventuele leerstof onderbreken en later weer opnemen.