Zoeken op BootCycles

Google BootCycles
AEX Intraday

Cycli: het geheim van de prijsontwikkeling op de beurs

Kijk hier voor Achtergronden cyclus Analyse .

Er is veel geld te verdienen op de beurs, maar bijna niemand doet het. Koop de bodem en verkoop de top, doe dat op de correcte waarden en je verdient bij de juiste implementatie gemakkelijk 100% per jaar. 
 

De juiste informatie: wat is dat?

De prijsontwikkeling op de beurs verloopt volgens een vast patroon: van bodem naar top en van top naar bodem. Nooit gaat dat anders, nooit van top naar top of van bodem naar bodem. Bij indexen, bij goederen, bij metalen, bij aandelen, bij beleggingsfondsen, bij opties. Steeds gaat het op dezelfde manier.

Kort gezegd: de prijsvorming verloopt cyclisch, niet lineair

 
Wie rustig naar de afbeelding van de koersontwikkeling van de AEX kijkt kan moeilijk ontkennen dat er een grote regelmaat aanwezig is.

Er is echter een probleem:

Tussen oktober 2017 en maart 2018 vertoont de AEX 6 cycli met de volgende kenmerken:
 1. Lengte 10 : van Bodem naar Top 5 dagen; Van Top naar Bodem 5 dagen .
 2. Lengte 17 : van Bodem naar Top 9 dagen; Van Top naar Bodem 8 dagen .
 3. Lengte 10 : van Bodem naar Top 8 dagen; Van Top naar Bodem 2 dagen .
 4. Lengte 19 : van Bodem naar Top 12 dagen; Van Top naar Bodem 7 dagen .
 5. Lengte 16 : van Bodem naar Top 12 dagen; Van Top naar Bodem 4 dagen .
 6. Lengte 28 : van Bodem naar Top 15 dagen; Van Top naar Bodem 13 dagen .
De toppen en bodems zijn goed te zien, maar de lengte van de cycli is op geen enkele manier in een vast getal te vangen. Niet het aantal dagen van de bodem naar de top, niet het aantal dagen van de top naar de bodem, niet het aantal dagen van top naar top en niet het aantal dagen van bodem naar bodem.

Waar komt dat verschil in lengte vandaan? Cycli in cyli

Er is een complicerende factor bij de cyclische ontwikkeling. Altijd zijn meer cycli tegelijk actief. Er is een omsluitende cyclus, voor het gemak noem ik die hoofdcyclus en er zijn omsloten cycli. Die noem ik subcycli.

De lengte van de cyclus wordt bepaald door de cyclus die domineert.

Bij een korte cyclus domineert een van de subcycli, bij een lange cyclus domineert de hoofdcyclus.

Conclusie

Hoeveel je kunt verdienen hangt af van welke cyclus domineert. Een koop- of verkoopsignaal alleen is niet voldoende; de gebruiker moet ook weten hoe de verhouding tussen de cycli is.

Een cyclus kent 2 toestanden:
 1. De top is nog niet gevormd: toestand L [ van links van de top ]: trend stijgen, het systeem heeft een longpositie.
 2. De bodem is nog niet gevormd: toestand R [ van rechts van de top ] : trend dalen, het systeem heeft een shortpositie.
Het systeem berekent de situatie in 3 cycli: de lange, de middel en de korte. Daardoor kunnen de volgende situaties ontstaan:
 1. Alle 3 de cycli bevinden zich in de fase L: alles long
 2. Alle 3 de cycli bevinden zich in de fase R: alles short
 3. De lange cyclus in L en de Middel in L, de korte in R:
  1. winst nemen op long en opnieuw long als korte weer in L of
  2. short en kijken of de Middel ook zijn top vormt, dus in R komt.
  3. Alle andere combinaties van L en R laat ik aan de lezer omdat de opsomming ervan teveel zou afleiden van de gedachtengang hier.


 4. Aan het systeem heb ik verder nog 3 extra's ter ondersteuning toegevoegd, namelijk 2 robottraders die aan/verkoopsignalen geven en de Omkeerwaarde binnen de cyclus. Deze hebben de volgende betekenis, c.q kenmerken:
  1. De robottraders geven signalen uit de korte cyclus. De informatie dient als ondersteuning voor de gebruiker. Robottraders zijn momenteel niet in staat om alle cycli te overzien; ze komen dan ook niet in plaats van de analyse die de gebruiker zelf moet doen.

   De omkeerwaarde [ OKW ] is een belangrijk houvast voor de gebruiker. Deze geeft aan bij welke waarde een signaal bevestigd wordt. De OKW kan ook gebruikt worden als stopwaarde voor de korte termijn.

    

   Voorbeelden met uitwerking van de adviezen, Ze zien er als volgt uit:


   NaamKoersCycKortCycMiddelCycLangAdviesOKWAdvies2
   AALBERTS 43.640 R R L Laten 43.65 verkoop
   ABNAMRO 25.070 L L L koop 24.95 koop
   AEGON 5.636 L L L Laten 5.63 Laten
   AHOLD 18.540 L L L Laten 18.53 Laten
   AKZO 79.700 R R R Laten 80.30 verkoop
   ARCELORMITT 26.645 L L L Laten 26.40 Laten
   ASMLITHO 174.200 R L L Laten 172.17 Laten
   ASR 34.000 R R R Laten 35.72 Laten
   DSM 80.060 R R R Laten 80.88 Laten
   GALAPAGOS 84.740 R L R Laten 81.41 Laten
   HEINEKEN 86.360 R R L Laten 87.23 Laten
   ING 14.352 L L L Laten 14.15 Laten
   KPN 2.543 L L L koop 2.52 koop
   NNGROUP 36.040 L L L Laten 35.89 Laten
   PHILLIGHT 31.590 R R R Laten 32.04 verkoop
   PHILIPS 32.855 L L L Laten 32.02 Laten
   RANDSTAD 58.600 L L L Laten 57.31 Laten
   RDSHELL 25.260 L R L koop 25.41 Laten
   RELX 16.690 R R L Laten 16.80 Laten
   UNILEVER 43.220 R R L Laten 43.39 Laten
   VOPAK 38.740 R R L Laten 39.43 Laten
   WOLT.KLUW 42.300 L L L Laten 42.17 Laten
   UNIBAIL 191.600 R R L Laten 191.95 Laten
   AEX 536.92 L L L Laten 534.86 Laten
   GEMALTO 49.150 R R R Laten 49.49 Laten
    
   Uitleg

   De tabel geeft de volgende informatie:

   1. Het aandeel
   2. de fase waarin de 3 cycli van lang naar kort zich bevinden op einde dag niveau
   3. Het signaal van robot 1. Deze signalen zeggen Kopen, Verkopen of niets doen [ laten ]
   4. De omkeerwaarde van dat moment.
   5. Het signaal van robot 2   Uitwerking voorbeelden

   De adviezen zijn van vijdag 16-3-18 na beurs. De juistheid van het signaal wordt afgelezen op maandag 19-3-18.

   1. De lange cyclus heeft geen top gevormd; Kort en Middel wel. conclusie: correctieve fase in de lange trend ; robot 1: geeft geen signaal; robot 2 geeft een verkoop. De OKW is 43.65 bij een slotkoers van 43.64.

    Conclusie Wie een longpositie heeft vanaf de bodem in de lange cyclus houdt die positie aan; wie op kortere termijn werkt, wacht af tot het aandeel boven de OKW noteert.

    Wat deed Aalberts op 19-3? Open 43.62 Top 43.69 Bodem 43.12 Slot 43.36
   2. ABN: alle cycli L, met koopsignaal op robot 2.

    Conclusielong aanhouden boven 24.95.

    Wat deed ABN op 19-3? Open 25.02 Top 25.22 Bodem 24.64 Slot 24.70
   3. AKZO: alle cycli R, met verkoopsignaal op robot 2.

    Conclusieshort aanhouden beneden 80.30.

    Wat deed AKZO op 19-3? Open 79.52 Top 79.82 Bodem 78.98 Slot 79.28
   4. ASML: lange cyclus L, Middel L en Kort R

    Conclusie wie een long positie heeft: aanhouden. Wie kort wil traden: short, snel winst nemen en stop bij doorbraak 172.17.

    Wat deed ASML op 19-3? Open 173.20 Top 174.35 Bodem 170.65 Slot 171.10
   5. Shell: lange cyclus L, Middel R , Kort L, koopsignaal van robot 1

    Conclusie wie een long positie heeft, en kort handelt winst nemen beneden 25.41 en opnieuw instappen bij 25.41; wie lang handelt houdt de long positie open.

    Wat deed SHELL op 19-3? Open 25.17 Top 25.29 Bodem 24.86 Slot24.88


   Hiermee zijn alle situaties beschreven die in het advies voorkomen. Dezelfde conclusies zijn van toepassing bij gelijke situaties.

   Dit soort uitgebreide analyses en conclusies geeft het systeem dagelijks na beurs. De gebruiker weet dus wat hem/haar de volgende dag te doen staat en beschikt over een perfecte handleiding om de eigen portefeuille te beheren.

   Mogelijke toepassingen

   Het systeem kan worden gebruikt voor zowel de korte, de middel als de lange termijn. Per termijn kiest de gebruiker dan de cyclus die daarbij hoort als richtsnoer.
   Toepassing korte termijn
   Van 12-7-17 tot 28-12-17 heb ik het systeem getest met de BootCycles Optiestrategie. Met de volgende resultaten:
   1. Beginkapitaal 0
   2. Aantal handelingen 62
   3. Eindkaptaal 32.757
   4. Gemiddeld resultaat per handeling 528.34 inclusief kosten
    
    

   AEX Intraday

   Wat gebruikers zeggen

   Dit systeem is nieuw vanaf 20-3-18. Er zijn nog geen reacties binnen gekomen.   Meer reacties
    

    

   Meedoen?

    
   image Verdienen met AANDELEN AEX is voor de belegger die op simpele wijze wil profiteren van mijn jarenlange studie over de prijsvorming van financiele instrumenten.

   Voorkennis.

   De gebruiker moet in staat zijn de gegeven signalen om te zetten in beurshandelingen. Daaronder valt ook het bijhouden van eventueel ingenomen posities volgens de regelen der kunst.

   Week abonnement AANDELEN AEX EOD ADVIES. Auteursrecht: € 75,75,= per week.
   Vermelden: AANDELEN AEX
   Adviezen lopen van vrijdag na beurs tot en met de volgende donderdag na beurs. U bestelt door gebruik te maken van de PayPal-knop.

   Let op: bij bestelling vermelden: AANDELEN AEX.

   Tijdbeslag

    
   Ik werk laagdrempelig met inschrijftermijnen van een week. Iedereeen kan op elke gewenst moment stoppen na een week, c.q. de eventuele leerstof onderbreken en later weer opnemen.

    

   Nog vragen?:

   Mocht u nog vragen hebben, meld me dat dan s.v.p. vragen.