Leven van de beurs


Is het mogelijk om te leven van handelen op de beurs? En zo ja, wat is daarvoor nodig?

Het is heel wel mogelijk om te leven van handelen op de beurs. Handel is handel. Of je nu handelt op de markt, via de toonbank of op de beurs, dat maakt niet uit.

De vraag is wel of iedereen succesvol kan handelen op de beurs. Het antwoord daarop is natuurlijk nee. Net zomin als iedereen geschikt is om te verdienen met een marktkraam of een winkel.

De vraag blijft dus open: Wat is ervoor nodig om te leven van de beurs?

Persoonlijkheidskenmerken.

De belangrijkste voorwaarde luidt: Ken jezelf. Bij ieder type past namelijk een eigen strategie om geld te verdienen.

Voorbeelden

  • Iemand heeft behoefte aan snel resultaat. ===> die handelt intraday.
  • Iemand heeft behoefte aan snel resultaat, maar kan niet stoppen. Kan dus geen grenzen stellen ===> die kan niet leven van de beurs.
  • Iemand heeft behoefte aan dagelijkse routine, rustig de zaak doornemen en weloverwogen beslissingen nemen. ===> die handelt met een Einde dag systeem.
  • Iemand heeft behoefte aan dagelijkse routine, rustig de zaak doornemen en weloverwogen beslissingen nemen, maar vaart daarbij uitsluitend op de mening van anderen ===> die kan niet leven van de beurs.
  • Iemand opereert vanuit de grote lijn, is afkerig van dagelijkse routine, neemt de zaak rustig en weloverwogen door en neemt dan beslissingen voor de lange termijn ===> die handelt met een week systeem.
  • Iemand opereert vanuit de grote lijn, is afkerig van dagelijkse routine, neemt de zaak rustig en weloverwogen door en neemt dan beslissingen voor de lange termijn, maar vraagt een ander wat er gedaan moet worden ===> die kan niet leven van de beurs.
  • Iemand is geschikt om te handelen op de beurs, maar is niet in staat om trefzekere analyses te maken. Is echter wel in staat om de juiste informatie te vinden ===> die handelt met een systeem dat past bij het eigen temperament.


Alles zelf doen?

Wie een professionele instelling heeft, kent de eigen sterke en zwakke plekken. Om geld te verdienen op de beurs, moet iemand in staat zijn om te handelen. Dat wil zeggen: zinvolle en profijtelijke beslissingen te nemen.

Een fietsenmaker bouwt niet zelf zijn fietsen; een kruidenier verbouwt niet zelf de rijst die in de winkel aan de man wordt gebracht. In beursland heerst doorgaans het idee dat je alles even zelf doet. Iedereen heeft immers overal een mening over. En iedereen beschikt gratis over snelle broker software. Puur amateurisme dus.

Een fietsenmaker weet wie de beste fietsen fabriceert en die verkoopt en repareert hij dan. Een kruidenier weet wie de beste rijst verbouwt en hoe de beste marge verkregen wordt, en die verkoopt hij dan.

Wie van de beurs wil leven en niet in staat is, correcte analyses met of zonder software te maken, weet de bron te vinden waaruit hij de juiste informatie kan putten voor de eigen succesvolle beleidsbeslissingen. Dat is het verschil tussen leven van de beurs en leven van de bijstand na een beursavontuur.