Wie is Dr. Martin Boot?


image Mijn belangrijkste pluspunt is dat ik zelf nadenk. Daardoor kan ik vrij gebruik maken van alle bekende theorieen en opvattingen, zonder er slaaf van te worden. Ik kan vrij nadenken over alles wat me interesseert. Dus ook over geld verdienen op de beurs. Daarnaast ben ik een uitgesproken solist, wat natuurlijk een uitvloeisel is van mijn vrijheid van denken.

Daardoor loop ik doorgaans een eind tot ver voor de troepen uit. Zo schreef ik in mijn boek Taal, Tekst, Computer dat verscheen in 1984 dat de toekomst van computerlinguistiek was: de instrumenten maken waardoor iedereen via gewone taal kan communiceren met computers. In mijn dissertatie [ Utrecht , 25-5-1979 ] had ik het vak computerlinguistiek van een nieuwe inhoud voorzien.

Ik besefte daarbij ook dat de academische wereld niet in staat zou zijn om deze instrumenten te maken, c. q. mij niet de ruimte zou geven om ze te maken, en stopte mijn academische carriere. Ik ben het vakgebied echter wel blijven volgen wat niet zo moeilijk was. Ik zag dus in 1984 waar het vak heen moest gaan en momenteel - in 2018 - wordt de natuurlijke communicatie met computers [alleen ] gerealiseerd door commerciele bedrijven.

Afdeling Computerlinguistiek: Taal en Kunstmatige intelligentie

Vanaf 1-8-18 beschikt BootCycles over een afdeling Taal en Kunstmatige intelligentie. Ik ga daar in voor iedereen begrijpelijke taal uitleggen wat het vak inhoudt, wat het niet inhoudt en wat het tot nu toe heeft opgeleverd. Maar ook hoe iedereen die dat wil aan de slag kan met Taal en kunstmatige intelligentie.

Voor mijn Bibliografie op dit gebied zie onder deze link.
 

De Beurs


In 1996 viel mijn aandacht op de beurs. Voor die tijd had ik er geen interesse in. Wat me vrijwel direct opviel was de regelmaat in de ontwikkeling van prijzen en dat die regelmaat er bij alle aandelen, indexen, goederen er hetzelfde uitzag. Wat me nog het meest verbaasde was dat dat zo bleef in de loop van de tijd. Dat wilde zeggen dat er niet systematisch gebruik van werd gemaakt.

Er bleek veel literatuur te zijn over beleggen, maar niet zoveel dat die niet te behappen was. Er waren en er zijn twee opvattingen. De ene luidt: wie langdurig in aandelen belegt verdient flink, en meer dan met een spaarrekening. Maar de ontwikkeling van de prijzen op de beurs is willekeurig en volstrekt niet te voorspellen. Deze opvatting is het meest populair onder academici.

En de andere luidt: gebruik een serie visuele en/of wiskundige technieken en je wordt rijk op de beurs, want alles ligt vast in de prijzen en dat hoef je er met technieken alleen maar uit te halen. De prijsontwikkeling op de beurs kunnen wij met onze technieken voorspellen. Deze opvatting is het meest populair onder handelaars en makers en gebruikers van computerprogrammas voor beursanalyse.

En wat bleek: Opvatting een spreekt zichzelf tegen. Eerst voorspellen dat de beurs meer stijgt dan daalt en vervolgens zeggen dat de beurs niet voorpeld kan worden. Wie zoekt vindt geen degelijk onderbouwde theorie die te maken heeft met de prijsontwikkeling van aandelen etc.. Wel vrijblijvende verhalen over domme [ met name particuliere ] beleggers die dag en nacht heen en weer geslingerd worden tussen angst en hebzucht. Dit laatste noemt men de psychologie van de belegger. En naast deze domme belegger is er dan de slimme deskundige analist, die het uitgebreid heeft over politiek en economie, maar nergens enig bewijsbare of serieus onderbouwde stelling dat de aangevoerde feiten [ ze zijn steeds anders ] onontkoombaar en steeds weer leiden tot verandering in de prijzen op de beurs.

Opvatting 2 maakte en maakt zich nooit waar. Alle voorgestelde technieken en plaatje leidden tot foute voorspellingen en verlies.

Dus heb ik het zelf maar uitgezocht, hetgeen resulteerde in de BootCyles theorie.