Image
Bibliografie Dr. Martin Boot

Ik schrijf over Letterkunde, Beurswetenschap, Esoterie, Computerlinguistiek, Kunstmatige intelligentie en Toegepaste taalkunde. Hier laat ik het gedeelte uit mijn blibiografie zien dat gaat over Computerlingusitek, Toegepaste taalkunde en Kusntmatige Intelligentie.

Artikelen


image
 • Duitse romantiek en de moderne mens in Studium Generale, nov. 1969 pp 31 -33
 • Romantiek en moderne poezie in Studium Generale, Mei 1970, pp 24 - 2 6
 • De romantische psychologie van het individu in Studium Generale Jan 1970/ pp 30 -32
 • Letterkundelessen in een zinvoller perspektief in LT , 1970, 265, pp 339 - 342
 • Formaliseren: een leerstrategie die ook zijn nut heeft voor onderwjjs in taal- en !etterkunde? In LT, 1972, pp 309 - 33 9 .
 • Cursusanalyse en Syntaxis in LT, 309,1974, pp 507- 512.
 • PASP: some views on automated syntactical parsing of large language corpuses in? ITL, 23, 1974
 • Frekwentie en Spreiding: Wat doen we ermee? In LT, 331, 1975, pp 131- 141 .
 • Automatische Leerganganalyse in: Handleiding ORD, 1975,
 • Auteur en informant in: LT, 317,/ 19?6, pp 71 - 85.
 • Linguistic data Structures, Reducing Encoding by Hand and Programming Languages in: G.F. Churchhouse / A. Jones ( eds ) Computers in Literary and Linguistic Studies/ pp 255 -271/ Cardiff, 1976,
 • Key Words in Natural Languages in: Annals of Systems Research. 1977, Pp 111 - 121.
 • Een model voor automatische woordklastoekenning In: Handelingen var het 31ste Vlaams Filologen Kongres/ Brussel, 1977 Pp 225 -234.,
 • An experimental Design for automated syntactic encoding of Natural Language Texts in: ALLC Bulletin, 1977, pp 237 - 249.
 • A model for the automatic disambiguation of Homography in: Computers in Literary and Linguistic research, Birmingham, ]978, pp. 2 - 3 .
 • Ambiguity and automated Content Analysis in: MDN, 1978, 1, pp 317 - 337.
 • Computerlinguistiek in Handboek Informatica, Alphen, 1978, pp H8520-1 - H8520 -7.
 • Natural language Processing in:Jj. Rose (ed) Current Trends and Topics in Cybernetics and Systems, 1978, pp 230 - 232.
 • Sprache, Redundanz und Automation in: A , van Raad / J . Voorwinden ( ed ) Studien zur Linguistik und Didaktik, Leiden, 1978, pp 21 - 53.
 • Text Processing in Nederland in: Systeem groep Nederland, Nieuwsbrief 61 pp 3 - 9,
 • Comparable Computer Languages for Linguistic and Literary Data Processing: Performance. In: ALLC Bulletin, 1978,2, pp 161 - 170.
 • Some views on Redundancy in: Natural Language Processing, IN: Informatica, 1978, pp 49-51
 • A linguistic basis for automated content analysis in: Informatica, 1978. pp 7 - 10.
 • Big brother is Watching Lucebert in: Dokumentaal, 6» pp 105 - 106.
 • Text Processing in Nederland in: MDN, 1979; 1 pp 85 - 95,
 • Comparable Computer languages for LILI data processing: Simula and Pascal in: ALLC Bulletin; 1979; 2; pp 137 - 143.
 • Linguistique Computationelle aux Pays-Ras in: Etudes de llnguistique Appliques; 1979; pp 29 - 37.
 • Comparable Computer Languages; Closing Remarks ( SNOBOL, METEOR); in ALLC Bu!!etin; 1979; 3, pp 321 - 323.
 • Homograpby and Lemmatization in Dutch Texts in: ALLC Bulletin, 1980,8; pp 175 - 190.
 • Context free Grammars for defining purposes in linguistic and Literary computing in: Z. Malachy (ed)J Proceedings of the international conference on literary and linguistic Computing, Tel Aviv, 1980; pp 197 - 205.
 • Context of Textprocessing in: De Zeeuw/van Eeden (ed ) Problems of Context; Amsterdam; 1980; pp 61 - 73.
 • Zum Gebrauch des Computers in der Lehrwerkforschung in: Grazer Linguistische Studien, nr. 13; 1980; pp 36 - 54,
 • De computer op school in: Systemica; 1981, 1 , pp 15 - 20.
 • Automatisch Vertalen, 1 in: Systemica; 1981; 2; pp 61 - 67,
 • Vocabulaire en Computer in: Woorden in het vreemde talenonderwijs, Toegepaste Taalkunde in artikelen, 1981; 3; pp 7 - 16.
 • Automatisch Vertalen, 2 in Systemica; 1982; pp 23 - 40.
 • The ICS Model for the Automated Disambiguation of Homography, demonstrated for the Determiner ’'der” in German in: ITL, 54, 1981, pp 65 - 84.
 • Computers in het Talenonderwijs: Een waarschuwlng vooraf, in: Weekblad voor Leraran; 1982; pp 1077 - 1080.
 • The Natural Computer or Paradigm Lost in: j, Goetschalkx/L. Rolling (ed): Lexicography in the Electronic Age; North Holland ub PubComp., 1982; pp 7 - 19.
 • (met Andrea van Arkel ) Automatic Expansion of Abbreviations: Experiment with Old Icelandic in CHUM, Vo! 16, Nr 3» Nov. ’82 pp 157 - !64
 • De onderwjzende computer in: informatiseringsmagazine, okt 82 p 6 – 10
 • Programmatuur voor onderwijs in Computable, 7-1-83 p5
 • Dokumentatie van CAI programma's in Computable, 14-1-83, p9
 • Typen lees-schrijfsystemen in: Computable, 21-1-’83, c If.
 • Funktie-niveaus van lees-schrijfsystemen in: Computable 28-1-83, p. 11
 • Onderwijsmateriaal voor CAI systemen in: Computable. 4-2-1983 p9 .
 • Automatisch van tekst naar spraak. in: Spraakodering en Spraakherkenning TH Delft 1984/pp 29 -36.
 • Fonematisering van geschreven taal. In: Tijdschrift NERG 49, 1984, Nr 2, pp 45 -54l
 • (met- P Lourens en J Lucassen): A linguistic Preprocessor for Record Linkage in Historical Research in CHUM, 1983/ Vol 17/ Nr 2/ PP 45 - 64
 • Automatisch van Tekst naar Spraak in: Spraakkodering en Spraakherkenning. TH Delft/ 1984/ pp 29-35
 • Developing a reading machine for the blind in: computers and Artificial Intelligence/ Vol 3/ 1984/ nr 2/ pp 139 - 163
 • Verbetering StudieresuItaat: Voorwaarden en Gevolg van Modulisering van een Studiepad in: Proceedings CRWO Studiedag/ Groningen/ 12-12-1984
 • Fonematisering van geschreven taal in: tijdschrift NERG,49/2 ( 1984 ), pp 45 – 47
 • Werkwoordvormen in het Frans automatiseren, 1984
 • Pattern Matching or Processing without dictionary with examples from morphology, phonematization and homography ( grammar for Turkish morphology ) in CHUM 1985
 • De software crisis in het onderwijs, in: SN, 1983, pp24 - 29


 

Boeken


image
 • COMAL: Computers voor Alfaas, Utrecht, 1975, ISBN 90 6244 511 x, pp 224
 • PLI: Computers programmeren door Taal- en Letterkundigen, ISBN 90 6244 522 5
 • LIBOLIB: Technieken en Programma's voor Iinguistische en litereraire Standaardbibliotheken, Utrecht 1976, ISBN 90 6244 522 6 pp 105.
 • Die Algorithmisierung Linguistisch / Literarischer Fragenstellngen. Eine praktische Einfuehrung in die linguistische Datenverarbeitung Utrecht/ 1975/ ISBN 90 6244 501 2/ pp 164.
 • HOMOGPAPHY. Ein Beitrag zur automatischen Wortklassenzuweisung in der Computer!inguistik. (Proefschrift, Utrecht, 1979, ISBN 90 6244 503 9/ pp 389. (Recensies in ,MDN,1979 Sprache und Datenverarbeitung/ 1980 Computers and the Humanities/ 1981.
 • (met J Daeleman ): Lexikon Kikongo/ Utrecht/ Lumumbashi, 1979, ISBN 90 6244 503 - 9 ( micro fiche)
 • A model for Automated Phonemization, Utrecht, 1980, ISBN 90 6244 512 8, pp 91.
 • (met J Renkers)! FCNGRAF: a computerprogram for automated phonemization, Utrecht, 1980, ISBN 9C 6244 513 6.
 • (met H Koppelaar)! De tekstmachine, Den Haag, 1982, ISBN 90 6233 071 1, pp 263.
 • (met H Braam ) TEKLIB, een serie standaardprogramma’s ter ondersteuning van filologische studien, Utrecht, 1982, ISBN 90 6244 513 3, pp. 40
 • Het oerwoud van de soft ware voor computer gestuurd onderwijs, Utrecht, 1982, ISBN 90 6244 515 2, pp 15.
 • Micro Computers en Word Processing. ISBN 90 6244521 7 pp 90.
 • Computers Programmeren voor Taal- en Letterkundige Toepassingen op het gebied Corpuslinguistiek, ISBN 90 6244 523 3 Utrecht,1984 pp 129
 • Kunstmatige Intelligentie. ISBN 90 6244 524 1 , Utrecht, 1984 pp 134
 • Taal Tekst Computer, ISBN 90 6325 196 3, Katwijk 1984 , pp 352
 • Lemmatisering van Duitse woorden, ISBN 906244 524, 2, Utrecht, 1985
 • Basiscursus Programmeren, ISBN 90 395 0036 3, Schoonhoven, 1994 pp 189
 


Reviews


image
 • J A van Ek: Thee Threshold Level in LT 1978, pp 456 - 458
 • B Sciarone: Woordjes leren in het vreemde talen onderwijs in LT, 1979/ pp. 698 - 699.
 • Leonard Bolc Natural Language Communication with Computers in: ITL, 1979/ pP 80 - 83.
 • H. Brandt Corstius Computer Taalkunde in: ITL, 44, 1979, pp 77-80.
 Andere Publicaties


image
 • De Computer en de Taal in NRC/ Handelsblad, 15 -12- 1978
 • De Computer leert dat schoolboekjes niet deugen in: NRC/ handels, 20 -6- 1979
 • Taal tussen preek en slijmbal: gedachten over Nederlandse poezie, I in Kruispunt Sumier, Nr 62, juni 1977
 • Vertrekken uit wat vlekken en lijnen: Gedachten over Nederlandse poezie, II in Kruispunt sumier, 1979, pp 20-23
 • Vertaalmachientjes in NRC/ HandeIsblad, 20-2-’80
 • Stemherkenning door computer in NRC/ Handelsblad 5-11-80
 • Leesmachine voor blinden in NRC /Handelsblad. 19-11-’80
 • Computer op komst die Duits verstaat in NRC/ Handelsblad 18-12-1981
 • Het elektronisch tekort in NRC/Handelsblad, 11- 2-82
 • Micro computer in hoorapparaat in NRC/ Handelsblad, 30-9-82
 • Computerpoezie in NRC/ Handelsblad, 21-4-83
 • De sprekende computer in NRC/ Handelsblad, 14-7-1984
 • De zachte oorlog in Micro/Info, 1984, 2, 8 pp 26-27
 • Een gewaarschuwd mens is binair in Micro/Info, 1984, 2, 7 pp 38-41
 • Het taalvermogen van de computer in BRES 109, sept 1984, pp 43-59
 

Lezingen 1983 - december 1984


image
 • 7 april '83: Soft ware voor computer gestuurd orderwijs , 0RD Amsterdam
 • Automatische inhoudsanaIyse en begrijpen van taal, symposium automatische inhoudsanaIyse* VU Amsterdam, 23-5-83
 • 2-6-'83 Chairman Int Symposium Computer Linguistiek* Metz ( 2 - 5 juni 83 )
 • 2 sept *83 De wetten van Asimov en de Taaicomputer* int. Congres voor Science Fiction* Eindhoven
 • 24 jan. '84 Modelien van foneemkonversie* TH Delft
 • 3 april 1984« Leuven: Processing without dictionary with examples frommorphology* phonematization and homography
 • 4 april 1984 Predicate calculus and NL processing: Tutzing
 • 10 apri! 1984* referee report ESPRIT project 3.3 LOKI
 • 11 april 1984: Automatisch van Tekst naar Taal. Nederlands elektronika en radiogezelschap* Utrecht
 • 14 mei 1984 : Het TaaIvermogen van de computer: Haarlem* Rotary
 • 12-12-84« Modulisering van een studiepad* CRWC studiedag* Groningen
 • 27-11-84: Kunnen machines denken?. Openbare bibiiotheek Bithoven
 • 30 -11- 84: idem