Image
Computerlinguistiek: taal en kunstmatige intelligentie

Van 1970 tot 1985 doceerde ik toegepaste taalkunde, computerlinguistiek en kunstmatige intelligentie aan de RU Utrecht en in mijn proefschrift leerde ik de computer woordsoorten benoemen, zoals ik dat zelf op de lagere school had geleerd. Ik leerde de computer hoe je dat op intelligente wijze aanpakt. Dat was dus taal en kunstmatige intelligentie, lang voordat het via Google in de aandacht van het grote publiek kwam. Op deze afdeling van BootCycles laat ik zien wat er nodig is om via de eigen PC [ geschreven ] taal te beschrijven, analyseren, produceren. De webstek heeft een algemeen toegankelijk en een besloten deel.

Voor mijn verdere achtergronden en blbiografie op dit gebied lees hier...

Taal en kunstmatige intelligentie


image Er is heel wat materiaal beschikbaar voor wie zich op eigen gelegenheid wil bekwamen op het gebied van taal en kunstmatige intelligentie. Niemand hoeft meer een dure universitaire opleiding te volgen om de eigen expertise op te bouwen of uit te breiden op dit boeiende en op de toekomst gerichte gebied van intellectuele activiteit. Dat is een groot verschil met jaren geleden.

De computers die we nu gebruiken zijn vele malen krachtiger dan die waarop ik mijn proefschrift moest programmeren. Ze zijn voor een paar honder euro te koop.

Wie actief wil worden op het gebiedvan taal en kunstmatige intelligentie heeft het volgende nodig:
  1. Een PC
  2. Een corpus met veel teksten in de gekozen taal
  3. Een reeks standaardprogramma's voor NLP : Natural language processing : de behandeling van taal met computers.
  4. Scholing op het gebied van NLP
  5. En wie zelf nieuwe toepassingen wil ontwikkelen: programmeerervaring
Dit alles is ruim en gratis voorhanden.

Ik laat hier zien hoe al dat moois te gebruiken. De scholing die ik geef is niet helemaal gratis, maar staat in geen verhouding tot de kosten van reguliere scholing op dit gebied.

 

Toepassingen


image Taal is zo centraal voor de mens dat er bijna geen gebied van menselijke activiteit te bedenken is waar taal geen rol speelt. Communicatie is het centrale begrip dat hoort bij taal. En communicatie via taal speelt in ieder leven een overheersende rol. En zijn dan ook heel wat toepassingen te bedenken waarbij een computer kan worden ingezet als instrument om processen in verband met taal en taalverwerving gemakkelijker te laten verlopen.

Ik noem hier maar een paar toepassingen: automatisch vertalen; achterhalen wie de auteur is van een bepaald geschrift; dialoogsystemen voor contact met klanten; automatische tekstgeneratie van gedichten tot romans en reclameslogans; herkennen van ziektebeelden [ bijvoorbeeld beginnende Alzheimer ] door afwijkend taalgebruik. Maar ook klassieke toepassingen als woordafbreken; spellingscorrectie, bij voorbeeld ook voor eigennamen en archiefonderzoek; een leesmachine voor blinden [ ik demonstreerde er een in het wetenschapsprogramma van de NCRV in 1981 ]. Taalonderwijs.

In mijn boek Taal tekst computer. Servire, 1984 beschreef ik 10-tallen toepassingen met de stand van zaken op dat moment. Het boek is nog steeds actueel. Veel van de daar genoemde toepassingen zijn klaar, worden net gerealiseerd of moeten nog in de verf gezet worden.