Month: November 2010

BootCycles

BootCycles is een van de weinige bijdragen aan het beursspel die berust op een volwaardige theorie. Voor een uitwerking ervan zie BootCycles . De theorie gaat uit van de morfologie van de prijsvorming van financiele instrumenten. Dat is het belangrijkste verschil met de gangbare opvattingen die uitgaan van niet onderbouwde “economische” of tante betje “psychologische” Read More