De KMR indicator

Psychologische of linguistische indicator

Er wordt nogal wat afgebabbeld over de psychologie van de belegger. Gewichtige praatjes over psychologisch belangrijke barrieres of gedrags-economie. Natuurlijk zoals steeds gelardeerd met veel gebrom in het engels: Behavioral economics. Waar het gaat om psychologische, sociale, cognitieve en emotionele zaken. Daar hebben accountants en andere economisch geschoolden immers veel verstand van.

In beursland is het nu eenmaal gebruikelijk dat niemand zegt: Ik weet niet hoe het zit en daarom doe ik maar wat. Reden voor mij om mijn kennis van computerlinguistiek eens te gebruiken voor de ontwikkeling van een indicator.

Deze indicator bestudeert het taalgebruik van gerenommeerde beursanalisten zoals ik dat beschreef in mijn boek Taal, Tekst , Computer en geeft dan uitsluitsel over dagen waarop een ommekeer te verwachten is in de koersontwikkeling van de AEX .

Ik noem de indicator de KMR indicator. De taalkundige analyse komt tussen 1-1-2012 en 31-5-14 tot de volgende omkeerdagen:

22-2-12 26-3-12 10-4-12 17-4-12 21-5-12 13-6-12 21-6 24-9 8-10 27-11 3-12 18-12 6-2-13 15-3-13 20-3-13 9-4-13 26-6-13 16-7-13 4-9-13 18-9-13 26-9-13 3-10-13 19-11-13 2-1-14 5-1-14 31-1-14 3-3-14 4-4-14 28-4-14.

Heeft de studie van het taalgebruik van beursanalisten volgens mijn Computerlinguistische methode iets opgeleverd?

In de volgende bijdrage zal ik de gegeven data in verband brengen met de koersontwikkeling van de AEX in de genoemde periode.

Rijk met Opties

Boot/Cycles

BootCycles Rijk met Opties

De cursus Rijk met Opties is een voortbrengsel uit de theorie van
BootCycles.

Met opties is gigantisch veel geld te verdienen. Wie dat op de juiste manier aanpakt heeft de volgende voordelen:

  1. Tegenover beleggen met aandelen een gering kapitaal beslag.
  2. Dat wil zeggen: een geringer risico dan beleggen met aandelen.
  3. Snel resultaat. Het kaptiaal rendeert vele malen beter doordat sneller productie gemaakt kan worden.

Toch weten maar weinigen de goudmijn van opties te exploreren. In de cursus wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe dat komt. Gaandeweg leert de deelnemer zo alle fouten opsporen en bij een juist begrip ze zelf ook vermijden in de toekomst.

Uitgangspunt van de cursus is een voorbeeld trade opzet uit de praktijk. Dat voorbeeld wordt stap voor stap ontleed.

Daaruit vloeit inzicht voort over welke informatie de optietrader moet beschikken en waar die info vandaag moet komen.

Gedurende de cursus krijgt de gebruiker deze informatie ook aangereikt en kan er dan zelf mee aan de slag aan de hand van de gegeven theorie.

Verslag optietrader op AEX

Ik pas de gegeven theorie zelf ook toe in een optie-trader. Deze ben ik gestart op 26-11-13 net een startkapitaal van e 1000,= Ik leg gemiddeld niet meer in dan e 400,=.

Tot het moment van schrijven [ 4-6-14 ] heeft dat geleid tot het volgende resultaat:

GEREALISEERD

Aantal acties 20

Max. resultaat 680,00

Gemiddeld resultaat 333,80

Totaal resultaat [ alles inclusief kosten] 6676

Dat wil zeggen: in een half jaar verachtvoudigt het kapitaal bijna, terwijl er toch steeds maar met een gering bedrag wordt gehandeld. Nu hoeft niet iedereen te beschikken over mijn vaardigheden, maar het zal duidelijk zijn dat met een correct gebruik van opties een verveelvuldiging van het resultaat kan worden bereikt van wat te doen gebruikelijk is in beursland.

Kortom: het is niet nodig om over veel kapitaal te beschikken om fors te verdienen met opties op de AEX.

Met aandelen zijn de verdiensten procentueel nog hoger zoals zal blijken in de cursus.

Nadere inlichtingen Rijk met Opties

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.

Verschil intraday en einde dag

Het verschil tussen intraday en einde dag handelen.

Het tijdvenster waarin iemand handelt heeft vergaande gevolgen voor de manier van handelen. Wie intraday handelt, heeft andere mogelijkheden dan wie op einde dag niveau handelt.
Zo was de periode van 14 tot 28 april een goudmijn voor de intraday handel, maar een moeizame aangelegenheid voor wie op einde dag niveau handelt.

De dominante subcylus

De verklaring daarvoor ligt in de dominante cyclus. Wie op einde dag niveau handelt, bespeelt een andere cyclus dan wie intraday handelt. De intraday cyclus noem ik de subcyclus en om de zoveel tijd domineert deze cyclus. Ik noem dat dan de dominante subcyclus.

Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan was de periode van 14 tot 28 april. In de tijdanalyse van het EOD systeem weergegeven met de omkeerdagen op 16 en 29 april.

In de adviezen op einde dag niveau verschijnt gedurende deze periode regelmatig het advies: geen positie.

Zelf pas ik het systeem toe in een optie-trader. Deze ben ik gestart bij de begindatum het systeem op 26-11-13 net een startkapitaal van e 1000,=

Tot vandaag heeft dat geleid tot de volgende resultaat:

GEREALISEERD

Aantal acties 15

Max. resultaat 680,00

Gemiddeld resultaat 377.40

Totaal resultaat [ alles inclusief kosten] 5661
De lopende positie [ sinds de omkeerdag van gisteren ] boekt een resultaat van 225. [ 68% in een dag ]

Geen enkele keer verlies. Weinig acties. Kapitaal bijna verzesvoudigd in 4 maanden. Zelfs wanneer de dominante subcyclus aktief is,
verdient iemand die verstand van zaken heeft. Wie geen verstand van zaken heeft, raakt het spoor gemakkelijk bijster en doet er dan ook goed aan het advies op te volgen om niet te handelen.

De intraday trader verdient overigens in de laatste 14 dagen een veelvoud van de genoemde 68%.

Voor de adviezen zie AEX Advies

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.

Resultaat DagAdvies AEX

In het vorige bericht beschreef ik het nieuwe einde dag systeem op de AEX.

De laatste 3 weken is het voor de einde dag trader behoorlijk ingewikkeld om succesvol te handelen op de AEX. Zo niet voor wie de aanwijzingen van het nieuwe systeem wist te benutten. Zie daarvoor het verslag op AEX Dag Advies

Zelf pas ik het systeem toe in een optie-trader. Deze ben ik gestart bij de begindatum het systeem op 26-11-13 net een startkapitaal van e 1000,=

Tot 4-3-14 heeft dat geleid tot de volgende acties:

Datum Positie Sluiten Winst Kosten Opening Resultaat Sluit

6-1-2014

Verkoop 1 AEX-C Feb14 400,00 569,56 260,44 830,00
16-1-2014 Verkoop 1 AEX-C Feb14 400,00 370,00 780,00 1150,00
28-1-2014 Verkoop 1 AEX-P Mar14 380,00 385,00 180,00 565,00
6-2-2014 Verkoop 1 AEX-P Mar14 380,00 610,00 180,00 790,00
18-2-2014 Verkoop 1 AEX-C Apr14 410,00 270,00 230,00 500,00
26-2-2014 Verkoop 1 AEX-C Apr14 410,00 140,00 230,00 370,00
28-2-2014 Verkoop 1 AEX-P Apr14 380,00 120,00 230,00 350,00
3-3-2014 Verkoop 1 AEX-P Apr14 380,00 225,00 375,00 600,00

GEREALISEERD

Aantal acties 8

Max. resultaat 610,00

Gemiddeld resultaat 336,20

Totaal resultaat [ alles inclusief kosten] 2689,56

Geen enkele keer verlies. Weinig acties. Kapitaal bijna verviervoudigd in 2.5 maanden. Hoezo: er is geen geld te verdienen op einde dag niveau met de AEX? Het is eerder zo dat een willekeurige belegger helemaal niets anders nodig heeft dan de AEX.

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.

td

AEXDagAdvies

Boot/Cycles

In deze post stel ik u de nieuwe versie voor van het einde dag systeem op de AEX.

AEX DAG ADVIES

AEX DAG ADVIES is voor gegadigden die gebruik willen maken van mijn know how, maar niet goed in staat zijn, de juiste conclusies te trekken uit de aangeboden informatie.

De gebruikter krijgt dagelijks advies over de lopende positie in de AEX. In het Week end wordt de cyclus geanalyseerd, Dan krijgt de gebruiker de beschikking over de relevante waarden uit de handelruimte en de gegevens van de extrinsieke en de intrinsieke cyclus.

Voorbeeld

Week van 25-11-13

Ext: 26-11-12 Int: 396.31

Dat wil zeggen: Er is een omkeerdag op 26-11-13

; Doorbreekt de AEX de waarde 396.31
dan is dat een signaal: Doorbraak naar beneden: dan is dat een cyclische top: Verkoopsignaal
Blijft de AEX boven dan is er nog geen cyclische top.

Wat gebeurde er? Open 26-11-13 396.86 Top 397,45 Bodem: 394.11

Ergo: Shortpositie AEX bij 396.31

Advies 27-11-13 Short positie houden
Advies 28-11-13 Short positie houden
Advies 29-11-13 Short positie houden

————————————–

Week 2-12-13

Extr: 1-12 en 2-12 Int: 397.28

Advies:

2-12-13 Short positie houden
3-12-13 Short positie houden
4-12-13 Short positie houden
5-12-13 Short positie houden
6-12-13 Short positie houden

————————————–

Het systeem kan op verschillende manieren worden geimplementeerd. Met een future levert het in 2 maanden tijd E 10.000,= op. In de optievariant die ik maakte 1660%. De AEX verdient in deze periode 2 punten.

Het systeem loopt per week vanaf het week end. Geen verplichtingen dus die langer duren dan een enkele week.

Nadere inlichtingen AEX Dag Advies

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.