AEX Intraday

Boot/Cycles

Nieuw Advies systeem: AEX intraday Position

Ik heb de advies dienst uitgebreid met 3 nieuwe systemen. De eerste stel ik voor. Namelijk de AEX idPosition.

Dit adviessysteem werkt op dezelfde manier als het AEX EOD ADVIES. Kort en bondig geef ik steeds na beurs aan wat er de volgende dag verwacht kan worden volgens de BootCycles analyse en wat er te verdienen is.

Doordat het om een intraday systeem gaat, is er meer te halen dan bij het einde dag systeem. Deze trader is een vervolmaking van het oorspronkelijke zeer succesvolle 2 punten per dag systeem. En 2 punten per dag zijn er nog steeds mee te verdienen. Hoe dat gaat laat ik steeds ook per dag zien. Zo leert de gebruiker per dag handiger omgaan met de gegeven indexwaarden en de gegeven adviezen.

Voorbeeld 12 en 13 augustus

12-8-14
[ 1.50 ]
longpositie [ 394.50] 1.50 shortpositie [396] longpositie [394.20] [1.50]
longpositie [ 394.20 ] aanhouden boven 394 grens 394.61 396

13-8-14
Short 396 : 1.80 long [ 395] 1 short [396] 1 long [394] 2 short 395 1 punt
shortpositie aanhouden beneden 395.43 grens 395.50 394

Dat leest als volgt:

 1. De openstaande positie van 12-8 levert 1.50 op.
  De gebruiker opent een longpositie op 394.50 en daarna een short op 396 voor een winst van 1.50; vervolgens neemt hij/zij een
  nieuwe longpositie in bij 394.20 voor opnieuw een winst van 1.50.
  Resultaat van 12-8-14: 4.50 AEX punten; bij gebruik van een future is dat e 900,=
 2. Aan het eind van de dag heeft de gebruiker de volgende informatie:
  1. De open longpositie kan worden aangehouden boven 394.
  2. De grenzen voor de positie en de dag luiden: 394.61 en 396.
 3. De gebruiker sluit de longpositie bij 396 en neemt een shortpositie in, een nieuwe longpositie bij 395; short bij 396, long bij 394
  en opnieuw short bij 395.
 4. Voor een totaal resultaat van 6.80 AEX punten.
 5. Voor 14-8-14 luiden de waarden: Short blijven beneden 395.43; en de grenzen voor de dag luiden 394 en 395.50.

U kunt nu zelf nagaan wat er vandaag te verdienen was met deze gegeven.

Het intraday position systeem van BootCycles geeft de mogelijkheid van 11.30 punten winst in 2 dagen. De AEX zelf verliest in die 2 dagen 1.07 punten.

Wie puur intraday wil handelen, stopt bij een winst van 2 punten.
Een perfect systeem voor de fijnproever dus. . Nadere inlichtingen zie AEX idPosition.

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.

Resultaten advies systemen

Resultaten advies systemen van 1 tot 8 augustus:

BootCycles biedt sinds 1-8-14 3 nieuwe ADVIES systemen aan:

 1. De AEX intraday Position ADVIES
 2. De DAX EOD ADVIES
 3. De SP500 EOD ADVIES

De resultaten van 1-8 augustus luiden:

 1. AEX idPosition ==> 28 punten
 2. DAX ADVIES ==> 370 punten
 3. SP500 ADVIES ==> 64 punten

Hoe het AEX advies EOD systeem tot een vertienvoudiging van het basiskapitaal gekomen is, kunt u onder de gegeven link nalezen.

BootCycles verdienen in plaats van fantaseren

De KMR indicator

Psychologische of linguistische indicator

Er wordt nogal wat afgebabbeld over de psychologie van de belegger. Gewichtige praatjes over psychologisch belangrijke barrieres of gedrags-economie. Natuurlijk zoals steeds gelardeerd met veel gebrom in het engels: Behavioral economics. Waar het gaat om psychologische, sociale, cognitieve en emotionele zaken. Daar hebben accountants en andere economisch geschoolden immers veel verstand van.

In beursland is het nu eenmaal gebruikelijk dat niemand zegt: Ik weet niet hoe het zit en daarom doe ik maar wat. Reden voor mij om mijn kennis van computerlinguistiek eens te gebruiken voor de ontwikkeling van een indicator.

Deze indicator bestudeert het taalgebruik van gerenommeerde beursanalisten zoals ik dat beschreef in mijn boek Taal, Tekst , Computer en geeft dan uitsluitsel over dagen waarop een ommekeer te verwachten is in de koersontwikkeling van de AEX .

Ik noem de indicator de KMR indicator. De taalkundige analyse komt tussen 1-1-2012 en 31-5-14 tot de volgende omkeerdagen:

22-2-12 26-3-12 10-4-12 17-4-12 21-5-12 13-6-12 21-6 24-9 8-10 27-11 3-12 18-12 6-2-13 15-3-13 20-3-13 9-4-13 26-6-13 16-7-13 4-9-13 18-9-13 26-9-13 3-10-13 19-11-13 2-1-14 5-1-14 31-1-14 3-3-14 4-4-14 28-4-14.

Heeft de studie van het taalgebruik van beursanalisten volgens mijn Computerlinguistische methode iets opgeleverd?

In de volgende bijdrage zal ik de gegeven data in verband brengen met de koersontwikkeling van de AEX in de genoemde periode.

Rijk met Opties

Boot/Cycles

BootCycles Rijk met Opties

De cursus Rijk met Opties is een voortbrengsel uit de theorie van
BootCycles.

Met opties is gigantisch veel geld te verdienen. Wie dat op de juiste manier aanpakt heeft de volgende voordelen:

 1. Tegenover beleggen met aandelen een gering kapitaal beslag.
 2. Dat wil zeggen: een geringer risico dan beleggen met aandelen.
 3. Snel resultaat. Het kaptiaal rendeert vele malen beter doordat sneller productie gemaakt kan worden.

Toch weten maar weinigen de goudmijn van opties te exploreren. In de cursus wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe dat komt. Gaandeweg leert de deelnemer zo alle fouten opsporen en bij een juist begrip ze zelf ook vermijden in de toekomst.

Uitgangspunt van de cursus is een voorbeeld trade opzet uit de praktijk. Dat voorbeeld wordt stap voor stap ontleed.

Daaruit vloeit inzicht voort over welke informatie de optietrader moet beschikken en waar die info vandaag moet komen.

Gedurende de cursus krijgt de gebruiker deze informatie ook aangereikt en kan er dan zelf mee aan de slag aan de hand van de gegeven theorie.

Verslag optietrader op AEX

Ik pas de gegeven theorie zelf ook toe in een optie-trader. Deze ben ik gestart op 26-11-13 net een startkapitaal van e 1000,= Ik leg gemiddeld niet meer in dan e 400,=.

Tot het moment van schrijven [ 4-6-14 ] heeft dat geleid tot het volgende resultaat:

GEREALISEERD

Aantal acties 20

Max. resultaat 680,00

Gemiddeld resultaat 333,80

Totaal resultaat [ alles inclusief kosten] 6676

Dat wil zeggen: in een half jaar verachtvoudigt het kapitaal bijna, terwijl er toch steeds maar met een gering bedrag wordt gehandeld. Nu hoeft niet iedereen te beschikken over mijn vaardigheden, maar het zal duidelijk zijn dat met een correct gebruik van opties een verveelvuldiging van het resultaat kan worden bereikt van wat te doen gebruikelijk is in beursland.

Kortom: het is niet nodig om over veel kapitaal te beschikken om fors te verdienen met opties op de AEX.

Met aandelen zijn de verdiensten procentueel nog hoger zoals zal blijken in de cursus.

Nadere inlichtingen Rijk met Opties

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.

Verschil intraday en einde dag

Het verschil tussen intraday en einde dag handelen.

Het tijdvenster waarin iemand handelt heeft vergaande gevolgen voor de manier van handelen. Wie intraday handelt, heeft andere mogelijkheden dan wie op einde dag niveau handelt.
Zo was de periode van 14 tot 28 april een goudmijn voor de intraday handel, maar een moeizame aangelegenheid voor wie op einde dag niveau handelt.

De dominante subcylus

De verklaring daarvoor ligt in de dominante cyclus. Wie op einde dag niveau handelt, bespeelt een andere cyclus dan wie intraday handelt. De intraday cyclus noem ik de subcyclus en om de zoveel tijd domineert deze cyclus. Ik noem dat dan de dominante subcyclus.

Een zeer duidelijk voorbeeld daarvan was de periode van 14 tot 28 april. In de tijdanalyse van het EOD systeem weergegeven met de omkeerdagen op 16 en 29 april.

In de adviezen op einde dag niveau verschijnt gedurende deze periode regelmatig het advies: geen positie.

Zelf pas ik het systeem toe in een optie-trader. Deze ben ik gestart bij de begindatum het systeem op 26-11-13 net een startkapitaal van e 1000,=

Tot vandaag heeft dat geleid tot de volgende resultaat:

GEREALISEERD

Aantal acties 15

Max. resultaat 680,00

Gemiddeld resultaat 377.40

Totaal resultaat [ alles inclusief kosten] 5661
De lopende positie [ sinds de omkeerdag van gisteren ] boekt een resultaat van 225. [ 68% in een dag ]

Geen enkele keer verlies. Weinig acties. Kapitaal bijna verzesvoudigd in 4 maanden. Zelfs wanneer de dominante subcyclus aktief is,
verdient iemand die verstand van zaken heeft. Wie geen verstand van zaken heeft, raakt het spoor gemakkelijk bijster en doet er dan ook goed aan het advies op te volgen om niet te handelen.

De intraday trader verdient overigens in de laatste 14 dagen een veelvoud van de genoemde 68%.

Voor de adviezen zie AEX Advies

Bootcycles voor het verschil tussen fantaseren en verdienen.